جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ - ۸:۴۰
پسری که حساب بانکی پدرش را خالی کرد 14 دی 1394

پسری که حساب بانکی پدرش را خالی کرد

متهم رمز حساب بانکی پدرش را به دست آورده و بدون اطلاع و آگاهی پدرش اقدام به برداشت مبلغ ۳۰ میلیون ریال کرده بود.