چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱ - ۱۹:۱۹
بروز تخلفات از سوی برخی ستادهای تبلیغاتی نامزدها/ ارجاع به ستاد جرائم انتخاباتی 6 اردیبهشت 1395

بروز تخلفات از سوی برخی ستادهای تبلیغاتی نامزدها/ ارجاع به ستاد جرائم انتخاباتی

با آغاز تبلیغات دور دوم انتخابات مجلس دهم در سطح استان شاهد بروز برخی تخلفات از سوی بعضی ستادهای تبلیغاتی نامزدها بودیم که این موارد به شکل مستند و مدون به ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی ارسال شده است.