چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱ - ۲۰:۰۰
ورود پیکر شهید عبدالحسین همایون آذر به تبریز 2 آذر 1396

ورود پیکر شهید عبدالحسین همایون آذر به تبریز

پیکر پاک بسیجی شهید عبدالحسین همایون آذر پس از 35 سال غربت، امروز به زادگاهش تبریز باز گشت.