جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۱
8 اسفند 1394

نتایج قطعی مجلس شورای اسلامی اردبیل

نتایج قطعی اما غیر رسمی شمارش آرای استان اردبیل حاکی از پیروزی افراد زیر می باشد