چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱ - ۱۹:۰۱
24 دی 1394

تمجید مداح مشهور از بمب هیدروژنی کره شمالی!

یک مداح مشهور، موضعی متفاوت در قبال آزمایش بمب هیدروژنی از سوی کره شمالی اتخاذ کرد.