سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ - ۷:۳۷
حیوانات خانگی چه بیماری هایی را منتقل می کنند؟ 25 خرداد 1394

حیوانات خانگی چه بیماری هایی را منتقل می کنند؟

عصر تبریز: حیوانات خانگی چه بیماری هایی را منتقل می کنندبیماری پرندگان، بیماری طوطی نام دارد ولی الزاما به این معنا نیست که فقط طوطی این بیماری را ایجاد کند. فرهنگ نگهداری از حیوانات خانگی در کشور ما رو به گسترش است. این در حالی است که اگر در کشورهای غربی چنین فرهنگی جاافتاده و […]