دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ - ۵:۱۲
تاثیرگذارترین عکس های تاریخی از قرن بیستم 4 آبان 1394

تاثیرگذارترین عکس های تاریخی از قرن بیستم

در این گزارش تصویری تاثیرگذارترین و مهم ترین عکس های تاریخی از وقایع مهم قرن بیستم را مشاهده می کنید.