سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۶
18 شهریور 1395

جوان ترین زن ریش دار/ عکس این دختر با ریش طبیعی اش!

عصر تبریز: دختر ۲۴ ساله به عنوان جوان ترین زن ریش دار در لیست کتاب گینس قرار گرفت. ریش های این زن را به ریش های داعشی نسبت می دهند. هارنام کور – دختر جوان اهل برکشایر انگلیس – با بیش از ۱۵ سانتی متر ریش اعلام کرد قرار گرفتنش در کتاب رکوردهای گینس بسیار […]