شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۶
چالشی به نام منافع ملی و ابهامات آن! 4 مهر 1395

چالشی به نام منافع ملی و ابهامات آن!

اغلب، مشاهده می شود سلایق و تفاسیر شخصی چهره های سیاسی صاحب نفوذ کشور و حتی لجبازی های جناحی، تعیین کننده مصادیق و حدود منافع ملی می شود درحالیکه… عصر تبریز: منافع ملی(National Interest) یکی از بنیادی ترین مفاهیم سیاسی و مهمترین موضوعات استراتژیک به ویژه در حوزه سیاست خارجی کشورهاست. از نگاه اندیشمندان علوم‌سیاسی […]