تراکتور - استقلال؛ ۲۹ دی ۹۹ - عصرتبریز
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۱