تراکتور - مس رفسنجان؛ ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - عصرتبریز
سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲ - ۲۰:۱۳