شکست تلخ تراکتور در خانه مقابل پیکان - عصرتبریز
پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۷