شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۹:۳۷
سبک جدید ایرانی ها در استفاده از چای، قلیان و موبایل! 9 بهمن 1394

سبک جدید ایرانی ها در استفاده از چای، قلیان و موبایل!

قهوه‏ خانه که تا چند دهه پیش کانون نشر و ترویج فرهنگ سنتی و دستاوردهای ادبی و هنری گذشتگان ما بود و توانسته بود تا حدی یادمانهای گذشته را در جامعه ایران و میان عامه مردم زنده و پایدار نگه دارد کم‏ کم کارکرد خود را از دست داد و صرفاً به محلی برای نوشیدن چای کشیدن قلیان و بازی های موبایلی تبدیل شد و دیگر هیچ اثری از آن قهوه‏خانه‏ ها در زندگی اجتماعی ایرانیان مشاهده نمی‏شود مگر در برخی روستاها که هنوز بافت سنتی آنها دست نخورده باقی مانده است.