شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۸:۰۰
برگزاری نشست ارتقای سطح کیفی باشگاه خبرنگاران در تبریز 5 مرداد 1396

برگزاری نشست ارتقای سطح کیفی باشگاه خبرنگاران در تبریز

سومین نشست ارتقای سطح کیفی سایت باشگاه خبرنگاران جوان مراکز شمالغرب کشور در تبریز برگزار شد.