چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱ - ۱۹:۵۳
نیسان عابر پیاده را به کام مرگ فرستاد 7 مرداد 1395

نیسان عابر پیاده را به کام مرگ فرستاد

به دنبال برخورد نیسان با عابر پیاده در جاده میانه ـ زنجان، عابر پیاده جان خود را از دست داد.