یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ - ۵:۲۱
مروری گذرا بر آنچه روس ها و عثمانی ها بر سر ایران آوردند 6 آذر 1394

مروری گذرا بر آنچه روس ها و عثمانی ها بر سر ایران آوردند

با نگاه تاریخی و ارزشی با این پیشینه جایی برای رابطه و گفت و گو با روسیه  و حتی ترکیه نمی ماند، اما این کارنامه های سیاه ماند و روابط ایران با دو کشور توسعه یافت. به یک دلیل ساده: منافع ملی. عصر تبریز: در روابط ایران و روس نخست دو جنگ تاریخی ایران و […]