جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۴
جنبش دانشجویی یا نمایندگی جریان‎های سیاسی در دانشگاه 16 آذر 1397
یادداشت؛

جنبش دانشجویی یا نمایندگی جریان‎های سیاسی در دانشگاه

جنبش دانشجویی کشور در تمام دانشگاه ها اصل و هدف خود را کنار نهاده و به جای آن کشمکش های سیاسی احزاب را در دانشگاه دنبال می‎کند؛ امری که از اعتبار دانشجو، دانشگاه و حرکتی اصیل به نام جنبش دانشجویی مستقل می‎کاهد.