پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۲
تبریز اینگونه جهانی شد 17 خرداد 1395

تبریز اینگونه جهانی شد

رویدادهای بین المللی که هر کدام به فاصله کمتر از چند ماه رخ دادند و نام تبریز را در سطح جهانی مطرح کردند.