رشد ۲/۵ برابری بودجه شهرداری تبریز نسبت به سال ۹۶
رشد ۲/۵ برابری بودجه شهرداری تبریز نسبت به سال ۹۶
طبق آمار مالی ارائه شده در ۴سال گذشته، بودجه مصوب و میزان تحقق درآمدهای شهرداری تبریز در این مدت روند رو به رشدی داشته است.

به گزارش عصرتبریز به نقل از شهرداری، بودجه ضمن اینکه مهم‌ترین ابزار مالی در مدیریت شهری است، قوی ترین و مهم‌ترین سند مالی، اجرایی سالانه شهرداری نیز به حساب می‌آید.

در ماده ۲۳ آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها، بودجه یک برنامه جامع مالی و در بردارنده کلیه خدمات و فعالیت‌هایی است که باید شهرداری در آن سال انجام دهد می‌باشد.

بنابراین به صورت کلی می‌توان بودجه سالانه شهرداری، درصد تحقق درآمد و تناسب بودجه‌های جاری به بودجه های عمرانی را از مهمترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها دانست.

از طرفی دیگر تدوین برنامه ۵ ساله و چشم‌انداز ۱۲ساله شهر تبریز در این دوره از مدیریت شهری، باعث شد بودجه سالانه شهرداری از روال شخص محوری و رویداد محوری خارج و طبق برنامه‌ای از پیش تعیین شده، ارائه شود.

علاوه بر این بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز نسبت به بودجه سال ۱۳۹۵ رشدی نزدیک به سه برابر داشته است. البته این رشد یک باره اتفاق نیفتاده و به مرور زمان هر سال به صورت منطقی افزایش یافته است.

به صورت تقریبی، بودجه سال ۹۶، ۲۹هزار میلیاردریال، بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۸، ۳۲هزار میلیاردریال، بودجه سال ۹۹، ۴۷هزار میلیاردریال و بودجه سال ۱۴۰۰، ۷۳هزارمیلیاردریال است.

همچنین میزان تحقق درآمد شهرداری تبریز در سال ۹۶، ۷۲درصد، در سال ۹۷، ۶۵درصد، در سال ۹۸، ۱۳۶درصد بوده و در سال ۹۹، ۱۱۲ درصد است که نشان می‌دهد بودجه شهرداری تبریز در سال‌های اخیر به صورت عملیاتی و واقعی تدوین شده است.