نرم افزار جاسوسی آمریکا از متن مکاتبات خصوصی کاربران
نرم افزار جاسوسی آمریکا از متن مکاتبات خصوصی کاربران

عصر تبریز: با کمک نرم افزار جاسوسی مورد استفاده آژانس امنیت ملی آمریکا به نام XKEYSCORE می توان به همان آسانی پیدا کردن اطلاعات در سیستم های جستجوگراز نوع گوگل، به جستجوی متن مکاتبات خصوصی کاربران پرداخت. بر اساس این گزارش، استفاده از نرم افزار جاسوسی آمریکا به آسانی استفاده از جستجوگر گوگل است. نشریه […]

۴۲۹۷۱۷

عصر تبریز: با کمک نرم افزار جاسوسی مورد استفاده آژانس امنیت ملی آمریکا به نام XKEYSCORE می توان به همان آسانی پیدا کردن اطلاعات در سیستم های جستجوگراز نوع گوگل، به جستجوی متن مکاتبات خصوصی کاربران پرداخت.

بر اساس این گزارش، استفاده از نرم افزار جاسوسی آمریکا به آسانی استفاده از جستجوگر گوگل است. نشریه The Intercept خاطرنشان می سازد کارمندان سرویس های اطلاعاتی آمریکا به آسانی می توانند از نرم افزار جاسوسی XKEYSCORE استفاده کنند و برای این کار باید باید آدرس پست الکترونیکی هدف، شماره تلفن وی و همچنین نام یا دیگر مشخصات وی برای سرویس های جاسوسی آمریکا مشخص باشد.