نظر سردار نقدی در مورد توافق هسته ای
نظر سردار نقدی در مورد توافق هسته ای

عصر تبریز: سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در گفتگو با فارس با تأکید بر پاسخ مقام معظم رهبری به نامه رئیس جمهور گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری فرموده اند باید وحدت را حفظ کنیم و با متانت و تدبیر به جمع بندی مذاکرات وین رسیدگی کنیم. وی افزود: آنچه در جمع بندی […]

عصر تبریز: سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در گفتگو با فارس با تأکید بر پاسخ مقام معظم رهبری به نامه رئیس جمهور گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری فرموده اند باید وحدت را حفظ کنیم و با متانت و تدبیر به جمع بندی مذاکرات وین رسیدگی کنیم.

وی افزود: آنچه در جمع بندی مذاکرات وین و همچنین پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل آمده است یک مسئله بسیار جدی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و سرنوشت انقلاب اسلامی است و به هیچ وجه نمی توان آن را سرسری گرفت.

نقدی مجددا تأکید کرد: تدبیر روشن مقام معظم رهبری بررسی این مسائل در مراجع قانونی است.رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: اگر هر یک از اعضای شورای عالی امنیت ملی بدون مطالعه سطر به سطر جمع بندی مذاکرات و همچنین بدون در نظر گرفتن تبعات آن در امنیت ملی کشور اظهار نظری کنند، چه مثبت و چه منفی، امنیت ملی را به بازی گرفته اند.وی همچنین خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون مطالعه دقیق متن ۱۵۹ صفحه ای و ضمائم برجام و متن پیش نویس قطعنامه سازمان ملل در مورد این مسئله حساس اظهار نظر کنند، چه مثبت و چه منفی، آنها نیز به موکلان خود جفا کرده اند.

نقدی تصریح کرد: همه باید مصالح امنیت ملی را به دقت در نظر داشته باشیم. هر موضع گیری ولو کوچک در این شرایط سرنوشت ساز و حساس کنونی می تواند آثار بسیار بزرگی در سرنوشت انقلاب اسلامی داشته باشد.