اصابت خمپاره به حیاط یک منزل مسکونی در استان آذربایجان شرقی + تصاویر