حقابه دریاچه ارومیه باید به صورت ۱۰۰ درصد تامین شود
حقابه دریاچه ارومیه باید به صورت ۱۰۰ درصد تامین شود

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: با توجه به شرایط مناسب این روز‌ها حقابه دریاچه ارومیه باید به صورت ۱۰۰ درصد تامین شود.

به گزارش عصرتبریز، ناصر عتباتی اظهار داشت: اقدامات قضایی گسترده‌ای در خصوص صیانت از دریاچه ارومیه با رویکرد پیشگیری در دست اقدم است.

رئیس شورای حفاظت از حقوق بیت المال با اشاره به اهمیت محیط زیست استان تاکید کرد: با توجه به شرایط مناسب این روز‌ها حقابه دریاچه ارومیه باید به صورت ۱۰۰% تامین شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی متذکر شد: باید بیت المال خط قرمز همه مجموعه باشد و هیچگونه اهمال و مماشات در حفاظت از آن پذیرفته شدنی نیست.