آغاز مرحله دوم رهاسازی آب از سد سیلوه به دریاچه ارومیه
آغاز مرحله دوم رهاسازی آب از سد سیلوه به دریاچه ارومیه

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان‌غربی گفت: مرحله دوم رها سازی حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه از محل سد سیلوه پیرانشهر به سمت دریاچه آغاز شد.

به گزارش عصرتبریز، مجید رستگاری روز پنجشنبه در این خصوص اظهار کرد: این مرحله از رهاسازی در فاز اول از محل سد سیلوه از طریق مانور دریچه تخلیه تحتانی سد به سمت رودخانه لاوین بوده و در ادامه پشت سد مخزنی کانی سیب رها سازی می شود.

وی اضافه کرد: در فاز اول ۱۲ مترمکعب بر ثانیه و در فاز دوم پنج متر مکعب بر ثانیه از طریق تونل انحرافی و سامانه انتقال آب جلدیان به سمت سد چپر آباد و از آنجا به سمت دریاچه ارومیه روانه شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی ادامه داد: در مجموع ۱۷ متر مکعب آب در ثانیه در حال طی مسیر از طریق سامانه های انتقال آب به سمت حوضه دریاچه ارومیه است.

رستگاری گفت: در مرحله پیشین رهاسازی آب به سمت دریاچه ارومیه در سال آبی جاری، ۱۲ میلیون متر مکعب آب از سد سیلوه رهاسازی شده بود.