گزارش تصویری ازحاشیه های دیدار ماشین سازی تبریز و ایران جوان بوشهر