۲۹ اردیبهشت ماه از موزه های آذربایجان شرقی رایگان بازدید کنید
۲۹ اردیبهشت ماه از موزه های آذربایجان شرقی رایگان بازدید کنید

به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی، چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه، بازدید از موزه ها برای عموم رایگان است.

عصر تبریز:به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی، چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه، بازدید از موزه ها برای عموم رایگان است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، بازدید از تمامی موزه ها و اماکن تاریخی تحت پوشش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در روز جهانی موزه ، چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه برای عموم مردم رایگان است.

گفتنی است از تعداد ۲۱ موزه آذربایجان شرقی ۱۲ موزه تحت نظارت مستقیم اداره کل، ۴ موزه به صورت مشارکتی و پنج موزه تحت مدیریت سایر دستگاه ها اداره می شوند.