مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذریابجان‌شرقی گفت: براساس رای قطعی دادگاه مکلف به اجرای حکم خلع ید از عرصه نمایشگاه بین‌المللی تبریز بودیم که با هماهنگی مقامات قضایی رای دادگاه اجرا شد.

عصر تبریز: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذریابجان‌شرقی گفت: براساس رای قطعی دادگاه مکلف به اجرای حکم خلع ید از عرصه نمایشگاه بین‌المللی تبریز بودیم که با هماهنگی مقامات قضایی رای دادگاه اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری آذریابجان شرقی، داور نامدار تبعیت از قانون را کلید حل مشکلات و طریق منطقی رفع اختلافات دانست.
وی افزود: براساس رای قطعی دادگاه مکلف به اجرای حکم خلع ید از عرصه نمایشگاه بین‌المللی تبریز بودیم که با هماهنگی مقامات قضایی رای دادگاه اجرا شد.
نامدار گفت: موضوع قلع و قمع اعیانی‌های نمایشگاه بین‌المللی تبریز شایعه است و رای دادگاه ناظر به عرصه نمایشگاه است.
وی با بیان اینکه موضوع اختلاف بر سر مالکیت اراضی نمایشگاه بین المللی تبریز به سال‌های گذشته برمی‌گردد؛ افزود: پس از طی مراحل رسیدگی و صدور حکم قطعی در مراجع قضایی، عرصه نمایشگاه جزو اراضی ملی و متعلق به دولت شناخته شده ولی اعیانی‌های احداثی متعلق به نمایشگاه است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌شرقی با اشاره به عزم مدیریت عالی استان، دستگاه قضایی و وزارت جهاد کشاورزی برای حل مشکل پیش آمده، افزود: سعی‌مان بر این است که مطابق قانون و مقررات حاکم با اخذ حقوق دولتی مشکل نمایشگاه را حل و شاهد از سرگیری فعالیت‌های حرفه‌ای نمایشگاه برای توسعه صنعت و بازرگانی استان باشیم به ویژه اینکه در سال اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و تجارت داخلی در دستور کار کلیه ارکان نظام قرار دارد.