تخلف یکی از ماموران راهور در محور تبریز به جلفا
تخلف یکی از ماموران راهور در محور تبریز به جلفا

در حالی که سردار اشتری فرمانده ناجا بر حفظ کرامت مردم در عین اعمال قانون تاکید دارد اما رفتار یکی از گشت های پلیس راهور استان آذربایجان شرقی این موضوع را زیر سوال برده است. عصر تبریز: روز جمعه ۲۲ مرداد سال ۹۵ حدود ساعت ۱۰٫۲۰ در جاده تبریز به جلفا ستوان دوم (ع) افسر راهور […]

در حالی که سردار اشتری فرمانده ناجا بر حفظ کرامت مردم در عین اعمال قانون تاکید دارد اما رفتار یکی از گشت های پلیس راهور استان آذربایجان شرقی این موضوع را زیر سوال برده است.

عصر تبریز: روز جمعه ۲۲ مرداد سال ۹۵ حدود ساعت ۱۰٫۲۰ در جاده تبریز به جلفا ستوان دوم (ع) افسر راهور در چک کردن مدارک و جریمه خودروها ، آنها را مجبور به حضور پای خودروی گشت راهور می کرد در حالی که طبق اظهارات مسئولان ارشد راهور ناجا، پلیس موظف است به خودروها مراجعه و مدارک رانندگان را چک کند.

در حالی که سردار اشتری فرمانده ناجا بر حفظ کرامت مردم در عین اعمال قانون تاکید دارد اما رفتار یکی از گشت های پلیس راهور استان آذربایجان شرقی این موضوع را زیر سوال برده است.

مشاهدات خبرنگار عصر خبر حاکی است که روز جمعه ۲۲ مرداد سال ۹۵ حدود ساعت ۱۰٫۲۰ در جاده تبریز به جلفا ستوان دوم (ع) افسر راهور در چک کردن مدارک و جریمه خودروها ، آنها را مجبور به حضور پای خودروی گشت راهور می کرد در حالی که طبق اظهارات مسئولان ارشد راهور ناجا، پلیس موظف است به خودروها مراجعه و مدارک رانندگان را چک کند.

عصر خبر آمادگی دارد در صورت عزم برخورد و اعمال قانون راهور با این افسر متخلف، نام مامور متخلف را به مسئولان اعلام کند.

منبع: عصرخبر