عصر تبریز: تحقیقات پلیس برای رازگشایی از مرگ زن و مرد جوان که به درختی حلق‌آویز شده بودند، آغاز شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، عصر پنجشنبه جسد یک زن و مرد حدود ۲۰ و ۲۵ ساله در حالی که به درخت حلق آویز شده بودند، در یکی از روستاهای شهرستان میاندورود کشف شد. ماجرای این […]

عصر تبریز: تحقیقات پلیس برای رازگشایی از مرگ زن و مرد جوان که به درختی حلق‌آویز شده بودند، آغاز شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، عصر پنجشنبه جسد یک زن و مرد حدود ۲۰ و ۲۵ ساله در حالی که به درخت حلق آویز شده بودند، در یکی از روستاهای شهرستان میاندورود کشف شد.

۴۲۴۳۶_۹۹۴

ماجرای این قتل یا خودکشی توسط مراجع قضایی و پلیس دردست بررسی است.