جای خالی پرویز هادی در المیک ریو پرنشد!
جای خالی پرویز هادی در المیک ریو پرنشد!

المپیک ریو در حالی به پایان رسید که کشتی آزاد ایران در این رقابتها نمایش قابل قبول و درخور توجهی از خود به جای نگذاشت. عصر تبریز: المپیک ریو در حالی به پایان رسید که کشتی آزاد ایران در این رقابتها نمایش قابل قبول و درخور توجهی از خود به جای نگذاشت. کمیل قاسمی که […]

المپیک ریو در حالی به پایان رسید که کشتی آزاد ایران در این رقابتها نمایش قابل قبول و درخور توجهی از خود به جای نگذاشت.

عصر تبریز: المپیک ریو در حالی به پایان رسید که کشتی آزاد ایران در این رقابتها نمایش قابل قبول و درخور توجهی از خود به جای نگذاشت.
کمیل قاسمی که بعد از اتفاقات و حاشیه های فراوانش با پرویز هادی به المپیک اعزام شد به مدال برنز در این مسابقات قناعت کرد.
شاید اگر مسئولان کشتی بر قول و قرارهای خود پایبند بوده و قهرمان مسابقات ارمنستان یعنی پرویز هادی را به این مسابقات می فرستادند چه بسا کشتی آزاد با مدال طلا به کشور بازمی گشت نه مدال برنز.
به هر حال المپیک ریوهم به پایان رسید و این پرویز هادی بود که در دو دو دوره المپیک نتوانست حضور یابد و باید با حسرتی آمیخته با تلخی به یاد این دو المپیک باشد.
پرویز هادی پهلوانی که شایستگی های خود را نشان داده است اکنون باید با متانت و صبر نظاره گر باشد تا بار کشتی به منزل برسد.
البته این نکته را نباید از یاد ببریم که نبود ساز و کار استاندارد و از پیش تعیین شده و همچنین تصمیمات خلق الساعه مسئولان کشتی و رو در رو قراردادن کمیل قاسمی و پرویز هادی بعد از قهرمانی پرویز در مسابقات ارمنستان کار بجا و درستی نبود.
پرویز هم دقیقا به این موضوع اشاره داشت که پیش از مسابقات ارمنستان اعلام شد ملاک انتخاب برای المپیک نتایج کشتی گیران در مسابقات ارمنستان است.
در این مسابقات پرویز هادی قهرمان شد و قاسمی رقیب المپیک رفته وی در دور اول حذف شد به این ترتیب پرویز هادی به طور قطع خود را المپیکی می دید.
اما گویا کشتیبانان کشتی را سیاستی دیگر پدید آمده بود و همانند المپیک قبل پرویز هادی حس کرد در حق او ظلم شده است.
برای این ورزشکار و پهلوان کشتی کشورمان و منطقه آذربایجان آرزوی موفقیت و سلامتی می کنیم و امیدواریم مسئولان کشتی به فکر ایجاد ساز و کار مشخص ، شفاف و تعریف شده برای انتخاب نفرات برای المپیک باشند و با تصمیمات تامل برانگیز و مسئله دار باعث ایجاد حواشی نشده و حیثیت ورزشی مان را زیر سوال نبرند.
نگارنده: علی عباسی