عصر تبریز: کامران نجف زاده با انتشار متنی در صفحه اینستاگرام خود نسبت به شایعات لیست جعلی واکنش نشان داد.

عصر تبریز: کامران نجف زاده با انتشار متنی در صفحه اینستاگرام خود نسبت به شایعات لیست جعلی واکنش نشان داد.

واکنش کامران نجف زاده به شایعات