صفحه شاه سعودی از دسترس خارج شد (عکس)
صفحه شاه سعودی از دسترس خارج شد (عکس)

عصر تبریز: در پی حمله کاربران ایرانی به صفحه اینستاگرام ملک سلمان، پادشاه عربستان صفحه خود را در وضعیت “خصوصی” قرار داد.

عصر تبریز: در پی حمله کاربران ایرانی به صفحه اینستاگرام ملک سلمان، پادشاه عربستان صفحه خود را در وضعیت “خصوصی” قرار داد.

۴۳۲۴۶_۸۸۳