بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان در ارتباط با مسابقات ارامنه در ایران
بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان در ارتباط با مسابقات ارامنه در ایران

نصب آرم یا استفاده از سمبل طرف دیگری بر روی  لباس های ورزشی یک کشور  شرکت کننده، بدون هماهنگی با کمیته برگزار کننده بوده است. عصر تبریز: سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو بیانیه ای در رابطه با برگزاری مسابقات ورزشی ارامنه در ایران منتشر کرده است که در ادامه می آید: مسابقات ورزشی ارامنه […]

نصب آرم یا استفاده از سمبل طرف دیگری بر روی  لباس های ورزشی یک کشور  شرکت کننده، بدون هماهنگی با کمیته برگزار کننده بوده است.

عصر تبریز: سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو بیانیه ای در رابطه با برگزاری مسابقات ورزشی ارامنه در ایران منتشر کرده است که در ادامه می آید:
مسابقات ورزشی ارامنه در ایران یک امر داخلی بوده و برای احترام به اقلیت های دینی برنامه‌ریزی شده است. از سوی کمیته برگزاری این مسابقات از کشورهای گرجستان و ارمنستان به عنوان میهمان برای شرکت در این مسابقات دعوت شده و هیچ کشور یا منطقه دیگری در این مسابقات حضور ندارد. نصب آرم یا استفاده از سمبل طرف دیگری بر روی  لباس های ورزشی یک کشور  شرکت کننده، بدون هماهنگی با کمیته برگزار کننده بوده است. بدیهی است جمهوری اسلامی ایران استفاده از ورزش برای مقاصد سیاسی را تائید نمی کند و سیاست ج.ا. ایران در مورد مناقشه قره باغ تغییر نکرده است. مقامات ایران نیز  صرفا برای احترام به اقلیت های دینی ایرانی در این مراسم شرکت داشتند.