فاضل نظری: شعر انقلاب، مرهون ذوق و سلیقه شعر شهریار
فاضل نظری: شعر انقلاب، مرهون ذوق و سلیقه شعر شهریار

وطن شهریار، گسترده‌تر از مرزهای جغرافیایی بوده و آحاد ذوق و سلایق ادبی را در بر گرفته است. عصر تبریز: معاون حوزه هنری کشور گفت: وطن شهریار، گسترده‌تر از مرزهای جغرافیایی بوده و آحاد ذوق و سلایق ادبی را در بر گرفته است. به گزارش شهریار، فاضل نظری در مراسم بزرگداشت استاد شهریار و روز […]

وطن شهریار، گسترده‌تر از مرزهای جغرافیایی بوده و آحاد ذوق و سلایق ادبی را در بر گرفته است.

عصر تبریز: معاون حوزه هنری کشور گفت: وطن شهریار، گسترده‌تر از مرزهای جغرافیایی بوده و آحاد ذوق و سلایق ادبی را در بر گرفته است.

به گزارش شهریار، فاضل نظری در مراسم بزرگداشت استاد شهریار و روز ملی شعر و ادب با بیان این مطلب اظهار داشت: شهریار با آشتی دادن مردم با شعر و ایجاد لحن حماسی و عاطفی و پیوند آن مفاهیم قرآنی، نقش ارزنده‌ای در اعتلای شعر و ادب فارسی داشت.

این شاعر، با اشاره به مفاهیم عالی انسانی و عاطفی در شعر شهریار، اظهار داشت: شهریار، «غم انسان» داشت؛ همین نگرش انسانی موجب شده مخاطب امروز همچنان با غنای ادبی شعر او همراه باشد.

وی متذکر شد: تاثیر شهریار بر زمان خودش و بر شاعران هم‌عصر و شاعران نسل‌های بعدی، پررنگ بوده است؛ از این رو، بخش جدی شعر انقلاب، مرهون ذوق و سلیقه شعر شهریار است.