بی‌ریاترین ایستگاه صلواتی(عکس)
بی‌ریاترین ایستگاه صلواتی(عکس)

عصر تبریز: عزاداری سید و سالار شهیدان کوچک و بزرگ،فقیر و غنی نمی‌شناسد و هر کسی با هر بضاعتی که دارد در این آستان خدمت می‌کند.

عصر تبریز: عزاداری سید و سالار شهیدان کوچک و بزرگ،فقیر و غنی نمی‌شناسد و هر کسی با هر بضاعتی که دارد در این آستان خدمت می‌کند.

img_20161006_234444