بازیگر مشهور ایرانی در بیمارستان بستری شد(عکس)
بازیگر مشهور ایرانی در بیمارستان بستری شد(عکس)

عصر تبریز: حمید فرخ نژاد به دلیل عارضه ی گوارشی در بیمارستان بستری شد.

عصر تبریز: حمید فرخ نژاد به دلیل عارضه ی گوارشی در بیمارستان بستری شد.

حمید فرخ نژاد