علت قطع فرکانس برنامه های شبکه استانی شبکه سهند
علت قطع فرکانس برنامه های شبکه استانی شبکه سهند

علت قطع فرکانس برنامه های شبکه استانی شبکه سهند برروی فرکانس ۱۲۳۲۲ درماهواره ایرانست(بدر۲۶ درجه) عصر تبریز: به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی ، این سازمان برای بالا بردن کیفیت پخش برنامه های تعدادی ازشبکه ها،فرمت پخش شبکه های موردنظر را از sd (کیفیت معمولی) به HD(کیفیت بالا)تغییردهد. دراین راستا باتوجه […]

علت قطع فرکانس برنامه های شبکه استانی شبکه سهند برروی فرکانس ۱۲۳۲۲ درماهواره ایرانست(بدر۲۶ درجه)

عصر تبریز: به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی ، این سازمان برای بالا بردن کیفیت پخش برنامه های تعدادی ازشبکه ها،فرمت پخش شبکه های موردنظر را از sd (کیفیت معمولی) به HD(کیفیت بالا)تغییردهد. دراین راستا باتوجه به کمبود فضای فرکانسی برروی ماهواره ،برای انتقال شبکه های HDنیاز مبرم به مدیریت واستفاده بهینه از پهنای باند موجود دراین بستر میباشد. لذا باتغییر فرمت پخش کلیه شبکه های استانی ازMPEG2 به MPEG4 وفرمت انتقال DVBSبهDVBS2درماهواره ،فضا وامکان لازم رابرای HDکردن شبکه های سراسری فراهم می آید. دراین راستا شبکه های استانی موجود درفرکانس های (۱۲۳۲۲،۱۲۲۶۴،۱۲۲۸۳) بعد ازتغییر فرمت(بشرح فوق) برروی فرکانس ۱۲۳۰۲ بانرخ بیت ۳۲۰۰۰ وپلاریزاسیون افقی قرارداده شدند. این فرکانس هم اکنون با رسیورهای دارای سیستمMPEG4وDVBS2 قابل دریافت است .سازمان صداوسیما درمرحله اول اقدام به قطع فرکانس ۱۲۳۲۲نموده است تا حرکت خویش را به سمت تکمیل کردن پروسه پخش HDآغازنماید و درهفته های آتی با قطع شدن فرکانسهای ۱۲۲۶۴و۱۲۳۸۳ وشبکه های استانی فقط از طریق فرکانس۱۲۳۰۲ قابل دریافت خواهد بود.
بادرنظر گرفتن شرایط فوق وهمچنین عدم امکان دریافت مسابقات فوتبال دربسترماهواره ،خرید ونصب گیرنده دیجیتال بهترین وارزانترین گزینه برای استفاده از شبکه های HDوهمچنین مسابقات فوتبال چه درسطح ملی وچه درسطح خارجی میباشد .زیراحتی مسابقات تیم ملی با کشور های خارجی فقط دربستر دیجیتال قابل دریافت است.ضمنا اطلاعات دریافت شبکه سهند درسایت صداوسیمای مرکز آذربایجانشرقی http://tabriz.irib.ir/tvموجود است.