صبا راد پس از جدایی از همسرش +عکس
صبا راد پس از جدایی از همسرش +عکس

عصر تبریز: صبا راد مجری تلویزیون متنی درباره شرایط این روزهایش منتشر کرده است. صبا راد مجری کشورمان با انتشار عکس و متن صفحه شخصی اش را بروز کرد.این مجری که مدتی است که از همسرش جدا شده است نوشت: حالم خوب است هنوز شعر میخوانم موسیقى گوش میکنم گاهى سراغ سازم میروم هنوز بلدم […]

عصر تبریز: صبا راد مجری تلویزیون متنی درباره شرایط این روزهایش منتشر کرده است.

صبا راد مجری کشورمان با انتشار عکس و متن صفحه شخصی اش را بروز کرد.این مجری که مدتی است که از همسرش جدا شده است نوشت:

صبا راد مجری تلویزیون

حالم خوب است

هنوز شعر میخوانم

موسیقى گوش میکنم

گاهى سراغ سازم میروم

هنوز بلدم بسیار گریه کنم…

ورزش میکنم البته، کتاب میخوانم،آشپزى میکنم…

و…

و…

و…

گفتنش بماند براى بعد

من هنوووز زنده ام…

 

عکس قدیمیه، مال روزاىِ اجراى برنامه صبح خلیجه فارسه

 

آخرین بارى که گریه کردین کى بوده؟ و چرا؟