نماینده مردم ملکان در مجلس: آمریکا در دوران ترامپ از اعراب فاصله می گیرد/ارتباط ترامپ با روسیه به نفع منطقه است
نماینده مردم ملکان در مجلس: آمریکا در دوران ترامپ از اعراب فاصله می گیرد/ارتباط ترامپ با روسیه به نفع منطقه است

با توجه به حمایت اعراب به ویژه عربستان از کلینتون و دموکرات ها، به نظر می رسد که آمریکا بیش از پیش از کشورهای عربی فاصله بگیرد و این مسئله قطعا به نفع منطقه خواهد بود. عصر تبریز: سلمان خدادادی با اشاره به پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گفت: در طول سنوات گذشته، […]

با توجه به حمایت اعراب به ویژه عربستان از کلینتون و دموکرات ها، به نظر می رسد که آمریکا بیش از پیش از کشورهای عربی فاصله بگیرد و این مسئله قطعا به نفع منطقه خواهد بود.

عصر تبریز: سلمان خدادادی با اشاره به پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گفت: در طول سنوات گذشته، سیاست خارجی آمریکا با حضور روسای جدید جمهور در این کشور تغییر نکرده، زیرا این افراد تنها مجری سیاست های کلان این کشور هستند.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته رویکردهای ترامپ و کلینتون در برخی موضوعات حداقل در سخنرانی های انتخاباتیشان متفاوت بوده است،به طور مثال ترامپ در عرصه منطقه خاورمیانه نسبت به دخالت در کشورهای اسلامی منتقد بود.
وی افزود: امیدوارم با حضور ترامپ بخشی از دخالت های بی جای آمریکا در منطقه کاسته شود، از طرف دیگر با توجه به حمایت اعراب به ویژه عربستان از کلینتون و دموکرات ها، به نظر می رسد که آمریکا بیش از پیش از کشورهای عربی فاصله بگیرد و این مسئله قطعا به نفع منطقه خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت: از طرف دیگر یکی از موضوعات با پیروزی ترامپ، ارتباط وی با مقامات روسیه است، از این رو این گونه ارتباطات نیز با توجه به استراتژی معتدل روسیه، به نفع منطقه تمام می شود.