یادداشت/حلزون ترامپ و پری برجام!
یادداشت/حلزون ترامپ و پری برجام!

آمریکا در هر حال برای ما آمریکاست، اسب رام سیاست های لابی صهیونیزم، نشان به آن نشان که در گفتگوی تلفنی تبریک ریاست جمهوری تکلیف اولین دعوت و مهمان رسمی کسی جز نخست وزیر رژیم صهیونیستی نبود! عصر تبریز: ترامپ رییس جمهور آمریکا شد و چهار سال آینده این کشور که از حاکمیت نوع ریاستی […]

آمریکا در هر حال برای ما آمریکاست، اسب رام سیاست های لابی صهیونیزم، نشان به آن نشان که در گفتگوی تلفنی تبریک ریاست جمهوری تکلیف اولین دعوت و مهمان رسمی کسی جز نخست وزیر رژیم صهیونیستی نبود!

عصر تبریز: ترامپ رییس جمهور آمریکا شد و چهار سال آینده این کشور که از حاکمیت نوع ریاستی تبعیت می کند به دست کسی رقم خواهد خورد که جمع اضداد هست و به نوعی ابراز عقایدش در دوران تبلیغات، دارای پارادوکس فاحش بوده و اظهار نظرهای سران بعضی کشورها و سازمان های بین المللی در مورد چهل و پنجمین رییس جمهور آمریکا گویای تزلزل منافع در آینده بعد از بیست ژانویه است.

donaldtrump
اما نکته مهم در این پراکنده گویی ها بحث برجام هست که با کمی رصد در فضای مجازی گروه های فکری مختلف و موضع گیری های مقامات دولتی(خصوصا وزیر محترم امور خارجه) و حتی ابواب جمعی اتحادیه اروپا و مشاور ترامپ، سوالاتی را در ذهن ایجاد می کند:

۱.اگر این توافق یک بسته ارادی و با ضمانت سازمان ملل و خانم موگرینی و آقای ظریف و پیام نیابتی اوباما چه مفهمومی در بر دارد.

۲.اگر این توافق چند جانبه هست، آمریکا چگونه می تواند در این مقطع پسابرجامی و در شرایطی که ایران به تمام تعهداتش عمل کرده، دخل و تصرف کند.

۳.تا این لحظه به قول رهبر انقلاب و بسیاری از دولتمردان، آمریکا که به وعده های برجامی پایبند نبوده! پس از انتقال قدرت در آمریکا چه سرنوشتی برای برجام متصور هست!
در پایان به این نکته اشاره کنم که آمریکا در هر حال برای ما آمریکاست، اسب رام سیاست های لابی صهیونیزم، نشان به آن نشان که در گفتگوی تلفنی تبریک ریاست جمهوری تکلیف اولین دعوت و مهمان رسمی کسی جز نخست وزیر رژیم صهیونیستی نبود!
پیشنهاد می کنم حلزون درون خود را پیدا کنیم تا پری دریایی مان قربانی هضم آن نباشد.

به قلم: روح الله دهقان نژاد/ کارشناس رسانه و کارشناس ارشد حقوق عمومی