تبریز بار دیگر لرزید
تبریز بار دیگر لرزید

زلزله به بزرگی ۲٫۳ ریشتر ساعت ۱۷٫۳۱ در عمق ۱۰ کیلومتری تبریز را لرزاند. عصر تبریز: زلزله به بزرگی ۲٫۳ ریشتر ساعت ۱۷٫۳۱ در عمق ۱۰ کیلومتری تبریز را لرزاند. این زمین لرزه در ۲ کیلومتری تبریز، ۱۵ کیلومتری سردرود و ۱۸ کیلومتری  باسمنج روی داد. شایان ذکر است زلزله‌ای به بزرگی ۴ ریشتر ساعت […]

زلزله به بزرگی ۲٫۳ ریشتر ساعت ۱۷٫۳۱ در عمق ۱۰ کیلومتری تبریز را لرزاند.

عصر تبریز: زلزله به بزرگی ۲٫۳ ریشتر ساعت ۱۷٫۳۱ در عمق ۱۰ کیلومتری تبریز را لرزاند.
این زمین لرزه در ۲ کیلومتری تبریز، ۱۵ کیلومتری سردرود و ۱۸ کیلومتری  باسمنج روی داد.
شایان ذکر است زلزله‌ای به بزرگی ۴ ریشتر ساعت ۷٫۵ صبح امروز به طول جغرافیایی ۴۶٫۲۹، عرض جغرافیایی ۳۸٫۵۳ و به عمق ۱۵ کیلومتر رخ داد.
این زمین لرزه در ۵ کیلومتری تبریز، ۱۲ کیلومتری سردرود و ۱۶ کیلومتری باسمنج روی داده است.
این دو زمین لرزه خسارتی نداشته‌اند.