بر اساس تحقیقات، داعش از سلاح‌های آمریکایی و عربستانی علیه نیروهای عراقی استفاده می‌کند. بر اساس تحقیقی که شبکه خبری بی بی سی عربی، در موصل انجام داده است داعش از سلاح‌های آمریکایی و عربستانی استفاده می‌کند. بر اساس این تحقیق، سلاح‌هایی که آمریکا و عربستان برای افراد مورد حمایت خود در سوریه ارسال کرده […]

بر اساس تحقیقات، داعش از سلاح‌های آمریکایی و عربستانی علیه نیروهای عراقی استفاده می‌کند.

بر اساس تحقیقی که شبکه خبری بی بی سی عربی، در موصل انجام داده است داعش از سلاح‌های آمریکایی و عربستانی استفاده می‌کند.

بر اساس این تحقیق، سلاح‌هایی که آمریکا و عربستان برای افراد مورد حمایت خود در سوریه ارسال کرده بودند به دست داعش رسیده است.

قرار بود که این سلاح‌ها از طریق ترکیه به دست گروه‌های مورد حمایت آمریکا و عربستان برسد و اکنون داعش از آنها علیه نیروهای عراقی در موصل استفاده می‌کند.
منبع: تسنیم