مسمومیت با مونوکسیدکربن، پنج نفر از اعضای یک خانواده را در خیابان عباسی تبریز روانه بیمارستان کرد. عصر تبریز: مسمومیت با مونوکسیدکربن، پنج نفر از اعضای یک خانواده را در خیابان عباسی تبریز روانه بیمارستان کرد. مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی گفت: طی تماس تلفنی یکی از اعضای […]

مسمومیت با مونوکسیدکربن، پنج نفر از اعضای یک خانواده را در خیابان عباسی تبریز روانه بیمارستان کرد.

عصر تبریز: مسمومیت با مونوکسیدکربن، پنج نفر از اعضای یک خانواده را در خیابان عباسی تبریز روانه بیمارستان کرد.
مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی گفت: طی تماس تلفنی یکی از اعضای خانواده با مرکز اورژانس تبریز مبنی بر حالت سردرد سرگیجه جمعی خانواده سریعا سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.
وحید شادی نیا اظهار داشت: با اقدام به موقع واقدامات پیش بیمارستانی لازم توسط کارشناسان اعزامی اورژانس وضعیت عمومی مسمومین مساعد وجهت ادامه درمان به بیمارستان سینا انتقال یافتند.
وی افزود: علت مسمومیت نشت گاز از آبگرمکن گزارش شده است.
شادی نیا در پایان گفت: بهترین اقدام در موارد مسمومیت با مونوکسید کربن خارج کردن فرد یا افراد از محیط آلوده وتماس با اورژانس ۱۱۵می باشد.