کمک به مسجد، منبر و هیئت راهی برای ابراز وجود کاندیدا در مناطق مذهبی و متشرع!
کمک به مسجد، منبر و هیئت راهی برای ابراز وجود کاندیدا در مناطق مذهبی و متشرع!

کاندیداهای انتخاباتی از هیچ راهی برای دیده شدن دریغ نمی کنند. تقریبا” همه جا هستند. عصر تبریز:کاندیداهای انتخاباتی از هیچ راهی برای دیده شدن دریغ نمی کنند. تقریبا” همه جا هستند. کمک مالی به هیئآت مذهبی،شبیه خوانی ها و حتی حضور در ردیف اول دسته جات” شاه حسین گویان ” وجهه دیگری از فرایند دیده […]

کاندیداهای انتخاباتی از هیچ راهی برای دیده شدن دریغ نمی کنند. تقریبا” همه جا هستند.

عصر تبریز:کاندیداهای انتخاباتی از هیچ راهی برای دیده شدن دریغ نمی کنند. تقریبا” همه جا هستند.
کمک مالی به هیئآت مذهبی،شبیه خوانی ها و حتی حضور در ردیف اول دسته جات” شاه حسین گویان ” وجهه دیگری از فرایند دیده شدن در داوطلبین انتخابات هاست.
کمک به ساخت مسجد و نذر دادن به منبر و محافل مذهبی در منطقه اهر و هریس پا گرفته و کاندیداها از این طریق احساسات اعتقادی مردم را دستخوش اعمال محرک خود می کنند و گاه حرکات عجیب ریاکارانه در افرادی دیده می شود که برای اهل عقل و اندیشه قابل تامل و شگفتی است…
“دیده شدن به هر بها” به طرز عجیبی رایج شده و پول نقش اصلی را در انتخابات ها بازی می کند.
در میان مردم هم واکنش به کاندیداتوری شخصی از واکنش به توانایی و ظرفیت ها به پرسش هایی چنینی میل پیدا کرده:” چقدر پول دارد؟!!”
مبارزه با عوام فریبی از طریق ریختن پول های بی حساب و کتاب برای خرید مستقیم و غیر مستقیم مردم و “انتخابات چی ها” هم اینک اصل لازم الاجرا در انتخابات هاست.
فرهنگ سازی عمومی برای مبارزه با خر پول های انتخاباتی وظیفه نهاد های فرهنگی است و آسیب شناسی ها و آموزش مقابله با پول و پولدار به آحاد مردم در انتخابات ها توسط مراکز فرهنگی بسیار ضروری و واجب است .
روحانیت و علما می توانند در مبارزه با مساله پول و عوام فریبی با پول در انتخابات ها نقش ویژه و تاثیر گذار داشته باشند و ارائه راهکارهای ویژه برای مبارزه با این آسیب جدی در انتخابات باید توسط مراکز ذی نفوذ در افکار عمومی از مدت ها قبل در ردیف برنامه های مهم و حیاتی قرار گیرد.
خبرنگار عصر: مهدی شنابی/اهر