یکی از دانشجویان خوابگاه دخترانه دانشجویی موسسه آموزش عالی سراج در گفتگو با عصر تبریز، از وضعیت اسفناک خوابگاه های این موسسه خبر داد. وی گفت: متاسفانه به دلیل عدم توجه مسئولین مربوطه به اعتراض و شکوه های ما دانشجویان در مورد وضعیت بهداشتی خوابگاه ها و همزیستی مسالمت آمیز ما با انواع موش ها! […]

یکی از دانشجویان خوابگاه دخترانه دانشجویی موسسه آموزش عالی سراج در گفتگو با عصر تبریز، از وضعیت اسفناک خوابگاه های این موسسه خبر داد.

n00019452-r-b-000

وی گفت: متاسفانه به دلیل عدم توجه مسئولین مربوطه به اعتراض و شکوه های ما دانشجویان در مورد وضعیت بهداشتی خوابگاه ها و همزیستی مسالمت آمیز ما با انواع موش ها! ما را بر آن داشت به اداره بهداشت شکایت کنیم.

n00019452-r-s-004

دانشجوی خوابگاه سراج خاطرنشان ساخت: طی بازدید کارشناسان بهداشت و گفته های آنها وضعیت خوابگاه از نظر بهداشتی در حد پلمب اعلام شد! ولی با رایزنی مسئولان خوابگاه قرار بر سم پاشی در طول چهار روز شد! و ما دانشجویان شهرستانی مجبور به ترک اجباری خوابگاه در ایام امتحانات شدیم.

n00019452-r-s-002

این دانشجو ضمن گلایه از وضعیت بهداشتی خوابگاه افزود:طی نامه ای به مسولین دانشگاههای آذربایجانشرقی با امضای تمام دانشجویان درخواست رسیدگی و مساعدت در این زمینه را خواستار شده ایم و امید آن را داریم مورد لطف و موهبت مسئولان قرار بگیریم.