تنها دو نفر از اعضای شورای چهارم در شورای پنجم حضور دارند و این را نباید بی ارتباط با حوادثی که در شورای چهارم تبریز افتاد دید.  تبریزی ها با رای خود، به فساد در شورای شهر نه گفتند. بزرگترین کمپین “نه به فساد” در انتخابات شورای پنجم تبریز شکل گرفت. عصر: مهدی نعلبندی فعال […]

تنها دو نفر از اعضای شورای چهارم در شورای پنجم حضور دارند و این را نباید بی ارتباط با حوادثی که در شورای چهارم تبریز افتاد دید.  تبریزی ها با رای خود، به فساد در شورای شهر نه گفتند. بزرگترین کمپین “نه به فساد” در انتخابات شورای پنجم تبریز شکل گرفت.

عصر: مهدی نعلبندی فعال فرهنگی و رسانه ای در واکنش به نتایج انتخابات شورای شهر تبریز در کانال تلگرامیش نوشت:

 

?یکم:
تنها دو نفر از اعضای شورای چهارم در شورای پنجم حضور دارند و این را نباید بی ارتباط با حوادثی که در شورای چهارم تبریز افتاد دید.   تبریزی ها با رای خود، به فساد در شورای شهر نه گفتند. بزرگترین کمپین “نه به فساد” در انتخابات شورای پنجم تبریز شکل گرفت.

 

?دوم:
حضور نیروهای آشنا به بودجه و آشنایان به سیستم مدیریت شهری در بین منتخبین امیدوار کننده است و نشانگر احساس نیاز مردم به عقلانیت و برنامه ریزی است.

 

?سوم:
عدم حضور هیچکدام از بانوانی که با بنرها و پوسترهای رنگ در رنگ به میدان آمده بودند نشان از توجه مردم به تعقل به جای احساس دارد. تبریزی ها که به طنازی مشهورند، این بار شورای شهر را مجالی برای انبساط خاطر و طنازی ندیدند و رایشان را ” میرتیندان اوترو ” به صندوق نینداختند.

 

?چهارم:
انتخاب مجری محبوب برنامه کندیمیز با رای بالا و در ردیف چهار منتخبین نشان از ضرورت توجه به بخش قابل توجهی از جامعه تبریز دارد که اغلب در حاشیه شهر سکونت دارند. اگر چه سهم نامزدهای صدا و سیمایی در  میان نامزدهای شورای پنجم قابل توجه بود ولی تنها محرم محمدزاده در این میان برنده شد و از رقبای خبری اش پیشی گرفت و من دلیل آن را اقبال مردم به برنامه کندیمیز می دانم که از مخاطب بسیار بالایی نیز در زمان پخش نیز برخوردار بود. این رای را به زعم من باید رایی نوستالژیک دید. مردم شاید بیشترین بازدید را از بخش خبری ساعت یازده شبکه استانی شان دارند اما مجری کندیمیز را برگزیدند چون برنامه اش را دوست داشتند.

 

?پنجم:
کاندیدای مطبوعات رای نیاورد و این یعنی مطبوعات تبریز را مردم نمی خوانند. تبریز قطب مطبوعات ایران بود و دیگر نیست. البته مطبوعات در همه جای دنیا رقبای جدیدی یافته که نه در دکه بلکه در دستان مردم هستند و فارغ از هر گونه رسمیت، اما تبریز هنوز هم روزنامه می خواهد و ندارد. چیزی مثل خراسان.

 

?ششم:
رای اول شورا هنوز به آقای دبیری متعلق است و این یعنی نیاز تبریز به سرمایه.
امیدوارم این شورا، شورای تبریز و خدمت برای تبریز باشد. تبریز دیری است از جایگاه ملی و منطقه ایش دور افتاده‌. بی شک تحقق دوباره جاده ابریشم و تبریز ۲۰۱۸ باید در میدانی فراختر از سایت های خبری اتفاق بیفتد و این نیازمند تعامل جدی شهردار با شورا و نظارت شورا بر عملکرد شهردار خواهد بود.

مهدی نعلبندی/ فعال فرهنگی و رسانه ای