قاتل پدر و پسر تبریزی بعد از 20 روز امروز در دام ماموران آگاهی تبریز افتاد.

سرهنگ صابر عباس زاده رئیس پلیس آگاهی استان گفت: این پدر ۶۳ ساله و پسر ۲۹ ساله از ناحیه گردن ضربه چاقو خورده و به قتل رسیده بودند.

وی افزود : ۱۰ مرداد امسال جسد این دو مقتول از منزل مسکونی شان در شهرک نور تبریز کشف شده بود،
وی استان ادامه داد : قاتل ۳۲ ساله دوست و همکار پدر ۶۳ ساله بوده و انگیزه مالی علت وقوع این قتل تشخیص داده شده است.

 

رئیس پلیس آگاهیخاطر نشان کرد : قاتل بعد از قتل اقدام به سرقت اقلامی از منزل مسکونی کرده بود که در مراحل بازجویی و رسیدگی به پرونده ، لوازم سرقت شده از محل اختفاء قاتل کشف شد.

 

به گفته سرهنگ عباس زاده قاتل معتاد به مواد مخدر صنعتی و سنتی بود و سابقه ۶ مورد پرونده سرقت و مواد مخدر داشته است.