تصویری از رهبر انقلاب در لباس احرام
تصویری از رهبر انقلاب در لباس احرام

صفحه منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در اینستاگرام به مناسبت ایام حج تصویری از ایشان در هنگام مناسک حج منتشر کرد.

انجام مناسک حج بر هر مسلمانی که دیدار معبود را انتظار می‌کشد یک آرزوست، آنجایی که بیش از هر زمان و مکان دیگر به حضرت حق نزدیک می‌شود و با خلوص و حال و هوایی خاص پروردگار را عبادت می‌کند.

مسلمانان زیادی هر ساله در ایام حج راهی سرزمین وحی می‌شوند تا جلوه‌ای از اتحاد و همبستگی مسلمانان در هر نژاد و رنگی را برای جهانیان به نمایش بگذارند و پیام یکپارچگی خود را به گوش همه مردم دنیا برسانند.

در میان گروه‌های مردمی چهره‌های شاخص و سرشناس نیز برای انجام مناسک حج به سرزمین وحی راهی خواهند شد که این امر نشان از اهمیت این امر مهم دینی در بین کشورهای مسلمان دارد.

صفحه منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در اینستاگرام به مناسبت ایام حج نیز تصویری از ایشان در هنگام مناسک حج منتشر کرده که در ادامه آن را  می‌بینید.

تصویری از رهبر معظم انقلاب در لباس احرام

تصویری از رهبر معظم انقلاب در لباس احرام