اولین مدرسه غیردولتی کودکان بازمانده از تحصیل کشور به همت انجمن حمایت از کودکان مستعد به تحصیل تبریز، در این شهر راه اندازی و فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش عصرتبریز، مدرسه غیردولتی کودکان بازمانده از تحصیل کشور با ظرفیت ۱۲۰ دانش آموز فعالیت خود را آغاز می کند و برنامه انجمن حمایت از کودکان مستعد راه اندازی مراکز پیش دبستانی در تمام نواحی پنج گانه آموزش و پرورش در شهرستان تبریز خواهد بود.

سعید جلالی مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان مستعد به تحصیل تبریز گفت: این مدرسه با هدف ثبت نام و تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان فقیر، بدسرپرست و بی سرپرست راه اندازی می شود.

وی گفت: مدرسه غیردولتی کودکان بازمانده از تحصیل کشوربا همت خیرین هم استانی خارج و داخل کشور برای اولین بار در ایران تاسیس شده است.

وی گفت: در فاز اول این طرح، تمام دانش آموزان بازمانده از تحصیل مقطع پیش دبستانی در این مرکز آموزش خواهند دید و در فازهای بعدی نیز دانش آموزان مقاطع ابتدایی تحت پوشش مدارس کودکان بازمانده از تحصیل قرار خواهند گرفت.

فرماندار شهرستان تبریز نیز گفت: جذب سرمایه های بخش خصوصی برای توسعه فضاهای آموزشی جزو سیاست های فعلی و مطلوب دولت است.

رحیم شهرتی فر با اشاره به اینکه سیاست دولت و اداره کل آموزش و پرورش استان جلوگیری از افزایش بیسوادی با شناسایی دانش آموزانی است که از نعمت تحصیل محرومند، افزود: وجود تعداد قابل توجه بیسوادان در تبریز غیرقابل تحمل و در شان این شهرستان نیست.

وی اظهارکرد: در این راستا معرفی مدارس غیرقابل استفاده به خیرین و بازسازی و احداث مدارس نو در مناطق محروم تبریزجزو اهداف آموزشی دولت است.

مرکز پیش دبستانی غیردولتی مستقل نیکان آینده به عنوان نخستین مدرسه کودکان بازمانده از تحصیل ایران در سه راه شمس تبریزی خیابان سربازشهید – کوی وحدت – کوچه شهید انوشیروان رضایی و در محدوده ناحیه یک آموزش و پرورش تبریز راه اندازی شد.

انتهای پیام/