کلاهبرداری پیامکی از مردم +تصاویر و فیلم
کلاهبرداری پیامکی از مردم +تصاویر و فیلم

افراد کلاهبردار با برقراری ارتباط تلفنی چنین وانمود می‌کنند که فردی روستایی هستند و گنجی را نیز پیدا کرده اند.

افراد کلاهبردار با برقراری ارتباط تلفنی چنین وانمود می‌کنند که فردی روستایی هستند و گنجی را نیز پیدا کرده اند و با قسم خوردن نظر قربانی را جلب می کنند و با ترفندی خاص مشتری به نکانی خلوت می‌کشانند و بعد از دریافت پول سکه های قلابی را تحویل داده و به سرعت از محل متواری می شوند.

کلاهبرداری با پیامک از مردم + فیلم